Dem der flyver meget

Der betales et månedsbeløb på 800 kroner. Dette inkludere fri flyvning på alle klubbens fly. 

Der opkræves også gebyr for spilstarter og flyslæbstarter til DSvU's dagspris.

Dem med eget fly

Der betales et månedsbeløb på 570 kroner. Herudover betales der minuttakst for flyvning i klubbens fly. 

Der opkræves også gebyr for spilstarter og flyslæbstarter til DSvU's dagspris.

Dem der kun skal ha' PFT

Medlemskategori 3 kan vælges af medlemmer der ikke flyver andet end deres PFT. Såfremt et medlemskategori 3 medlem flyver udover sit PFT (i et hvilket som helst svævefly, på en hvilken som helst flyveplads) flyttes medlemmet automatisk til medlemskategori 2. Medlemskategori 3 kan også vælges af medlemmer der er aktivt medlem af en anden svæveflyveklub i Danmark under Dansk Svæveflyver Union ikke hjemhørende på Arnborg. (der kan i dette tilfælde godt flyves udover PFT).

Dem under 18 år

Der betales et månedsbeløb på 635 kroner. Dette inkludere fri flyvning på alle klubbens fly. 

Der opkræves også gebyr for spilstarter og flyslæbstarter til DSvU's dagspris.

Indskud

Der betales et indskud ved indmeldelse på i alt kr. 2.800,- og betales således:

  1. rate ved indmeldelse i klubben kr. 800,-            2. rate den næstfølgende 1/1 kr. 500,-                     3. rate et år efter 2. rate kr. 500,-                                4. rate et år efter 3. rate kr. 500,-                            5. rate et år efter 4. rate kr. 500,-

Flyveafgifter

Flyveafgifter for medlemskategori 2 og 3. Afgiften afregnes pr. minut.

ASK21:          4,-        (dog maks 720,- pr. dag)
LS 4:              4,-         (dog maks 720,- pr. dag)
ASW28:         8,-        (dog maks 1440,- pr. dag)

Fly rådighedsgebyr

Ved lån af fly betales for rådighed per dag. Der betales minutafgift som normalt. Lån af fly skal altid bevilges af bestyrelsen.

ASK21:          100,-  pr. dag
LS4:                100,-  pr dag
ASW28:         250,-  pr. dag   

Andre bestemmelser

Medlemskategori 3 kan vælges af medlemmer der ikke flyver andet end deres PFT. Såfremt et medlemskategori 3 medlem flyver udover sit PFT (i et hvilket som helst svævefly, på en hvilken som helst flyveplads) flyttes medlemmet automatisk til medlemskategori 2.
Medlemskategori 3 kan også vælges af medlemmer der er aktivt medlem af en anden svæveflyveklub i Danmark under Dansk Svæveflyver Union ikke hjemhørende på Arnborg. (der kan i dette tilfælde godt flyves udover PFT).

Passive medlemmer har ret til 2 årlige starter efter satser for aktiv 2 medlemmers takster. Dette kræver, at navnet skrives på startlisten. Starter derudover afregnes som passagerstarter.

Det årlige medlemskategori 3 kontingent opkræves kvartalsvis forud. Hvis et medlem med anden status overgår til medlemskategori 3 status efter kvartalsopkrævningsdatoen, opkræves summen af det kvartalsmæssige kontingent forholdsmæssigt. Beløbet forfalder ved overgangen til medlemskategori 3.

Medlemmer i restance ved generalforsamlingens begyndelse har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Medlemmer i restance pr. 1/1, har flyveforbud indtil restancen er betalt.
Nye medlemmer, der tidligere har betalt indskud i en anden svæveflyveklub under DSvU, skal kun betale differencen op til Billund Svæveflyveklubs indskud. (Der tilbagebetales ikke indskud).

Bestyrelsen bemyndiges til, i særlige tilfælde, at dispensere for ovenstående bestemmelser.